Viktig Information gällande Covid-19!

Under hösten släpptes restriktionerna i Sverige.

Initialt kan detta vara förenat med ökad smittspridning.

Vi kommer därför att fortsatt arbeta aktivt med att förhindra att våra boenden nås av Coronaviruset. 

Vi som vårdgivare har ett särskilt ansvar för att förhindra att våra boenden utsätts för smitta.

Alla externa besök till verksamheten skall därför föranmälas till respetive föreståndare.

Beslutet gäller tillsvidare.


schedevi1

Vi erbjuder stöd och vård för vuxna personer
med psykiskt funktionshinder

Schedevi har en vision att vara en kvalitativ och marknadsledande vårdgivare i Sverige för psykiskt funktionsnedsatta med ett komplext och varaktigt behov av stöd, tillsyn och omvårdnad